Co nabízíme

Vývoj

Komplexní služby, rešerše, návrh a projekce, výroba vzorků. Spojení optiky a elektroniky při konstrukci měřících a kontrolních zařízení.

Výroba

Výrobky se testují a pečlivě kontrolují, cílem je vysoká provozní spolehlivost. Základem jsou kvalitní, prověřené komponenty a kooperace.

Obchod

S našimi Váženými zákazníky i s našimi dodavateli udržujeme dlouhodobě korektní vztahy vedoucí ke vzájemné důvěře a respektu.

Podpora

Technická podpora pro naše zákazníky je nezbytnou součástí našich aktivit. Na vybraná zařízení máme k dispozici náhradní díly v našem skladu.

NA TRHU PŮSOBÍME 25 LET!

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom připomněli, že i díky Vaší přízni působíme na trhu již 25 let. Vaší důvěry a spolupráce si velmi vážíme!

Již čtvrtstoletí se zaměřujeme především na činnosti úzce spojené s elektrotechnickými a strojními obory. Trvalý růst naší společnosti vyžaduje průběžné sledování trendů a inovací v oboru. V této souvislosti se činnost společnosti NEWTE spol. s r. o. orientuje na spojení optiky a elektroniky při konstrukci a výrobě měřících a kontrolních přístrojů a zařízení. Kontrola kvality a sledování výrobních postupů ve všech etapách výroby s použitím moderních kontrolních a diagnostických metod je podmínkou produkce moderních kvalitních výrobků. A právě zde, v těchto oblastech se snažíme najít prostor pro svoji činnost a pro svá technická řešení.

Produkty

Stresstter 6

měření pnutí

stres_7_v

Striatter 1000

striagraf

striat_3_v

Beltcutter

řezání řemínků

belt2_v

Ostatní

rozváděče, elektronika

IM000035