Stroj na řezání řemínků
Špičkové zařízení pro automatické řezání plochých řemínků z polotovarů.

Beltcutter 2 je moderní stroj pro automatické řezání plochých hladkých i ozubených řemínků z polotovaru. Stroj umožňuje řezat řemínky různých šířek dle požadavků, tím odpadá nutnost skladovat velké počty řemínků s různými šířkami a skladují se pouze polotovary s daným obvodem a profilem řemenu. Polotovar o šířce nepřesahující 500mm a obvodu nejvýše 2500mm se nasadí na náhonový a napínací váleček stroje a po vyrovnání k dorazu se pneumaticky napne. Hlavní pohon stroje roztáčí náhonový váleček unášející napnutý polotovar. Proti náhonovému válečku s ochrannou pryžovou vrstvou je krokovým motorem vysouván kruhový nůž, který odřízne požadovanou šířku řemínku z polotovaru. Počet a šířka řemínků jsou nastavitelné a určený počet řemínků stroj nařeže zcela automaticky. Stroj Beltcutter 2 umožňuje velmi přesné řezání řemínků se zaručenou opakovatelností.

Stroj Beltcutter 2 má robustní základní rám svařený z ocelových profilů. V horní části jsou vodící lišty, na kterých se pohybuje pomocný rám nesoucí napínací váleček a aretační mechanizmus napínání polotovaru. Pomocný rám s napínacím válečkem je posouván pneumatickým válcem namontovaným v rámu stroje. V přední, horní části základního rámu je upevněn hlavní pohon otáčející výměnným náhonovým válečkem a z čela jsou upevněny vodící lišty, na kterých se prostřednictvím kuličkového šroubu pohybuje držák kruhového nože. Držák kruhového nože se pohybuje podél náhonového válečku a vždy po dosažení požadované šířky řemínku je kruhový nůž vysunut vpřed a odřízne z polotovaru řemínek. Pod vodícími lištami, na kterých se pohybuje držák kruhového nože, je k rámu stroje připevněn elektrický rozvaděč s řídicím systémem.

Na ovládacím panelu s LCD displejem s úhlopříčkou 5,7″ je zobrazováno přehledné uživatelské rozhraní aplikačního software, které umožňuje ovládání celého stroje.

Operátor na dotykové obrazovce ovládacího panelu zadá technické údaje o řezaném polotovaru (sílu řemenu a jeho obvod) a nastaví rychlost otáčení náhonového válečku. Pak zadá požadovanou šířku a počet řemínků dané šířky, který má být z polotovaru nařezán. Pak na náhonový a napínací váleček navlékne polotovar, konec hřídele náhonového válečku zajistí do unášeče a potom zapne pneumatické napínání polotovaru. Když je polotovar napnut, operátor zapne hlavní pohon a zvolí automatické nebo ruční řezání. V automatickém režimu stroj automaticky odřezává požadovaný rozměr řemínků z polotovaru. Po nařezání nastaveného počtu řemínků stroj zasune řezák do klidové polohy, vypne hlavní pohon a indikuje dokončení řezacího cyklu.