Měření pnutí
Zařízení pro automatické měření plošného pnutí v tabulovém skle.

Stresstter 6 je moderní zařízení pro automatické měření plošného pnutí v tabulovém skle. Měření umožní zjistit průběh křivky hodnot plošného pnutí a teploty ve vztahu k šířce vzorku skla. Měřený vzorek je tabule skla určená k měření, která je odebrána z výrobní linky a vychlazená na teplotu okolí. Tabule je umístěna na vzduchových stolech pod zařízení na měření pnutí a vyrovnána do polohy pro měření. Plošné pnutí a teplota se měří v řadě bodů napříč přes šířku vzorku skla. Měřený vektor pnutí je orientován ve směru toku skla na výrobní lince. Zařízení na měření pnutí je navrženo pro vzorky skla o délce do 7000mm, síle 1.6 až 12mm a šířce od 1200 do 5600mm. Zařízení Stresstter 6 umožňuje velmi přesné měření pnutí se zaručenou opakovatelností a to i pro ornamentní sklo či sklo s drátěnou vložkou. Přesnost naměřených hodnot lze snadno ověřit, zařízení je možné také snadno kalibrovat.

Optická soustava je složena ze zdroje polarizovaného usměrněného světla, které prosvětluje zespodu měřený vzorek skla, zasunutý mezi osvitovou a měřící část optické soustavy. Světlo pronikající vzorkem vstupuje do měřící části optické soustavy zahrnující diferenciální Babinetův kompenzátor, polarizátor a CMOS kameru s objektivem. Optická soustava se pohybuje napříč přes šířku vzorku a v nastavených rozestupech jsou snímány hodnoty teploty a pnutí. Při snímání pnutí ve vzorku skla není nutné zatemnění místnosti a měřící zařízení i operátor pracují v běžných pracovních podmínkách. Po dokončení snímání hodnot teploty a pnutí jsou naměřené údaje numericky i graficky znázorněny a zaznamenány.

Zařízení na měření plošného pnutí Stresstter 6 je stabilní systém umístěný mimo výrobní linku. Optická soustava se pohybuje na vodících lištách pomocí krokových motorů. Rám zařízení je robustní vyrobený z hliníkových profilů. Před zařízením a za ním jsou instalovány vzduchové stoly umožňující manipulaci se vzorkem skla. V rámu zařízení je připevněn elektrický rozvaděč s řídící elektronikou a nad ním pak monitor panelového PC. Na monitoru je zobrazováno přehledné uživatelské rozhraní aplikačního software, které umožňuje ovládání celého zařízení.

Operátor na dotykové obrazovce TFT LCD monitoru zadá identifikační údaje o zkoušce a měřeném vzorku (číslo zkoušky, datum a čas, síla skla, jméno operátora atd.) a po vyrovnání vzorku do polohy pro měření, spustí automatické měření vzorku skla. Optická soustava se pohybuje napříč přes šířku měřeného vzorku a v pravidelných odstupech je prováděno měření plošného pnutí a teploty povrchu skla.

Po dokončení měření proběhne automatické vyhodnocení dat. Průběh křivky hodnot pnutí a teploty ve vztahu k šířce vzorku je graficky znázorněn na monitoru a je vytvořen protokol o zkoušce. Protokoly zkoušek a grafy hodnot teploty a plošného pnutí lze prohlížet a dále vyhodnocovat. Programové vybavení zařízení na měření plošného pnutí Stresstter 6 zahrnuje některé nástroje pro tuto činnost.