Česká společnost NEWTE spol. s r. o. byla založena v roce 1991, jako nástupce několika malých samostatně působících privátních firem. Již od svého založení se tým pracovníků NEWTE spol. s r. o. vždy snažil o aplikování moderních metod a trendů nejenom ve vývoji a výrobě svých výrobků, ale i v oblasti řízení.

Hlavní činností společnosti NEWTE spol. s r. o. je řešení úkolů z oblasti řízení pracovních strojů a technologií, včetně projekce a následné realizace řídicích systémů. Z této oblasti se odvíjí i další aktivity:

Elektrické rozvaděče

Vývoj a výroba elektrických rozvaděčů pro automatizaci a pro měření a regulaci.

Jednoúčelové stroje

Vývoj a výroba jednoúčelových strojů a přístrojů.

Elektronické moduly

Vývoj a výroba elektronických modulů a přístrojů

Aplikační software

Tvorba aplikačního software pro PLC, PC a mikroprocesory.

Automatizační technika

Prodej zboží z oblasti automatizační techniky

Společnost NEWTE spol. s r. o. zajišťuje ve všech oblastech komplexní služby počínaje návrhem a projekcí, přes výrobu, přezkoušení a uvedení do provozu až po zaškolení uživatele. Všechny výrobky jsou konstruovány tak, aby měly vysokou provozní spolehlivost a při výrobě prochází zkouškami a pečlivou kontrolou.

Posledním trendem v činnosti společnosti NEWTE spol. s r. o. je orientace na spojení optiky a elektroniky při konstrukci a výrobě měřících a kontrolních přístrojů a zařízení. Produkce moderních výrobků vyžaduje důslednou kontrolu ve všech etapách výroby s použitím moderních kontrolních a diagnostických metod. A právě zde se snaží společnost NEWTE spol. s r. o. najít prostor pro svoji činnost a pro svá technická řešení.