Striagraf
Špičkové zařízení na zobrazení a záznam nehomogenit skla.

Striagraf typ Striatter 1000 je moderní zařízení, které automaticky vytvoří striagram vzorku plochého skla. Striagramem se rozumí záznam obrazu šlír, bublin a jiných nehomogenit v síle skla sejmutý podél vzorku skla. Striagramy umožňují kontrolu kvality plochého skla a testování probarvení barveného skla. Vzorek je pásek skla o šířce 5 až 25mm oddělený z tabule. Pokud je pásek skla delší než 1000 mm, je symetricky se rozdělí na více dílů – vzorků. Vzorek skla se vkládá v definované poloze do skleněné nádoby umístěné v horní části striagrafu. Boky této nádoby jsou zhotoveny ze skla bez optických vad a nádoba je naplněna vazební kapalinou s indexem lomu shodným s indexem lomu vzorku skla. Tím jsou eliminovány odrazy světla na řezných hranách vzorku skla. Jako vazební kapalinu je možné použít například vazební kapalinu typu 5040 z produkce firmy Cargille Labs. Ta je dostupná s různými indexy lomu nD v rozsahu od 1,459 do 1,570. Optická soustava je složena ze zdroje monochromatického kolimovaného světla prosvětlujícího vzorek skla a CMOS kamery s objektivem. Optická soustava se pohybuje podél měřeného vzorku a jsou snímány jednotlivé záběry. Při snímání jednotlivých záběrů vzorku skla není nutné zatemnění místnosti a striagraf i operátor pracují v běžných pracovních podmínkách. Po dokončení snímání jednotlivých záběrů vzorku jsou jednotlivé záběry zkompletovány do jednoho záznamu a je vytvořen striagram vzorku skla.

Striagraf model Striatter 1000 je upevněn na pracovním stole, který je dodáván jako součást celého zařízení. K rámu pracovního stolu je připevněn elektrický rozvaděč s řídící elektronikou a na desce stolu je umístěn 17″ LCD monitor, klávesnice a PC operátora. Na monitoru je zobrazováno přehledné uživatelské rozhraní aplikačního software, které umožňuje ovládání celého zařízení.

Operátor na osobním počítači zadá identifikační údaje o zkoušce a měřeném vzorku (číslo zkoušky, datum a čas, síla skla, jméno operátora atd.) a poté spustí proces snímání jednotlivých záběrů vzorků skla. Po dokončení snímání je provedeno automatické zkompletování jednotlivých záběrů a je vytvořen striagram vzorku skla a protokol o zkoušce.

Protokoly a striagramy vzorků skla lze prohlížet a dále vyhodnocovat. Programové vybavení striagrafu Striatter 1000 zahrnuje některé nástroje pro tuto činnost.